За полезната роля от употреба на култиваторите MASS

Оказва се, че все повече модерни земеделски стопани доста успешно заменят работата на  стандартните плугове с култиватори. И тъй като от оран винаги има нужда, като основно средство за минимални разходи и труд то към почвообработващата техника и нейната ефективност успешно се предлагат различните модификации на култивиращите машини. По правило има култиватори, които се използват за една операция, например за разораването на стърнища, но водещите производители като MASS предоставят на фермерите уникалния шанс да съчетаят няколко агротехнически мероприятия с един единствен култиватор. Заповядайте в категория mass.bg/култиватори и вижте кое е най-ефективното  и приложимо решение за вашето стопанство.култиватор MASS

За разлика от плуговете, които разрязват почвения слой и го захлупват, то култиваторите с помощта на зъбците си много прецизно разорават и разрохкват почвата. Най важната разлика, която провокира земеделците да заменят плуговете за оран с култивиращия инвентар е поради това, че със захлупването на почвения слой плевелите несе унищожават, а зариват и не след дълго те отново превземат почвата. Докато култивирането спомага за ефективното отстраняване на плевелната растителност като я отрязва и раздробява. Така се получава и обогатяващ ефект, който е в резултат на изгниването на плевелите в почвата. Освен това друг приоритет е намаляването на ерозията, с която много голям процент от стопаните се борят. Запазване на влагата, подпомагане на правилния растеж на растенията, добра аерация – това са също акценти, които експертите в бранша формулират като предимства на използването на качествен култиватор с марка MASS.

За да си гарантират добри добиви, които да са с нужното качество и количество, фермерите имат нелеката задача да набавят техниката, с която да обработват почвата. Ако преди години основният ресурс е бил плуга и живата сила на кон, вол или друго четирикрако, то днес наистина модерния стопанин има огромен избор от машини и инвентар, които да използва за постигането на оптимални резултати. Няма как без да се залагат обработки да чакате ефективност. Добрата работа на култиваторите ще гарантира съхраняването на влагата и хумуса и това определено ще се отрази благоприятно на културите, които ще бъдат отглеждани.

Всеки фермер се е сблъсквал с неволите на атмосферните и климатични условия. Те са тези, които определят какви ще са крайните резултати. Но с помощта на техника и инвентар като култиваторите определено могат да се намалят вредните влияние и да се извлекат най-големите преимущества от подбора на компактна, здрава и рентабилна машина. Култиваторите са предназначени за подобряването на характеристиките на почвения слой. Затова всеки фермер има специално отношение и високи критерии при инвестиция в такъв инвентар.