Кредит без доказване на доход – характеристики

бърз кредит

една от мерките, които банките и небанковите институции изискват при кандидатстване за заем е обезпечението. То може реално да бъде под различна форма. Възможностите са за материален дълготраен актив, парични средства – доход от заплата, наем и други или поръчител.  Това са най-разпространените мерки, които се прилагат при кандидатстване за заем и в зависимост от размера се определя техния вид. Има обаче и шанс кандидатите да получат кредит без доказване на доход и други обезпечения. Изключително популярни са към настоящия момент и наистина поради облекчените условия, при които се предоставят не малко хора, нуждаещи се от пари се възползват от тях.кредит без доход

Не си мислете обаче, че това е заем отпускащ се безконтролно. Реално си има и други критерии за неговото отпускане и за да могат кандидатите да ползват такава услуга то трябва да се съобразят с нея. И така ето и основните критерии за да можете да получите кредит без да се налага да доказвате доходите си като вид мярка за обезпечение. Първото, което трябва да знаете е, че тези заеми се отнасят за суми, които не са в толкова големи размери. Всяка една фирма за бързи кредити си има своите максимално допустими размери и ги дава при определени условия. Вариантите са няколко и те биват от 100 до 3000 лева като още веднъж подчертаваме, че това се прилага по индивидуална преценка а самата кредитна компания.

За да вземете бърз кредит без доказване на доход задължително трябва да имате навършени 18 години. Малолетни и непълнолетни нямат право да получават кредити поради факто, че законодателя ги определя като лица, неспособни да взимат самостоятелни решения и да носят отговорност за тях. Освен възрастовото ограничение както споменахме има и лимит на размера на заема. Обикновено средната сума е около 1500 лв максимум. Стигнахме и до срока за връщане на кредита. Тук той също има някакви предели и може да бъде до 24 месеца. Реално това са краткосрочни заеми, които се отпускат само с предоставяне на данни от лична карта. Тези данни реално са напълно достатъчни за да информират кредитната фирма за вашето финансово състояние и кредитно досие. Наистина има лица, които кандидатстват в различни компании и взимат пари на заем и не спазват уговореното в договора. По този начин те автоматично стигат до списъка на тези с лошо кредитно досие и фирмата кредитор може да отхвърли молбата им за кредит. Затова, независимо, че не се изискват обезпечения за вашето вземане бъдете коректни и лоялни към вашия кредитор.