Дизелът е основно гориво за земеделие

Дизелът е основното гориво, което се използва в земеделието. Той е продукт на рафиниране от петрол. Първоначално, по време на процеса на крекинг се получават по-леките въглеводороди – бензини, а след това се извличат компонентите за дизелово гориво.

Предимствата на дизеловото гориво са:

 • дизеловите двигатели са по-икономични;
 • няма система за запалване;
 • осигурява стабилна по-висока мощност дори при ниски обороти;
 • експлоатационният живот на дизеловия двигател е почти два пъти по-дълъг;
 • дизеловото гориво е по-малко експлозивно;
 • има добри смазващи свойства;
 • има по-малко топлинни загуби по време на охлаждане и изпускане на изгорелите газове;
 • няма детонация.
Дизелът има редица предимства като основно гориво за земеделие.

 

Разновидности на дизелово гориво

Поради факта, че горивото при ниски температури на въздуха става по-гъсто, което се дължи на наличието на парафинови фракции, то бива подразделяно на класове:

 • L – лятно, използва се до температура -5 градуса и по-високо;
 • E – между сезонно, използва се до температура -15 градуса и по-висока;
 • З – зимно, използва се до температура -25 градуса и по-висока;

В допълнение към класовете на сезонната употреба, съществуват екологични класове, показващи количеството вредни примеси в горивото (главно на сярата). Колкото по-малко са те, толкова е по-висок класът.

Кога е изгодно да се използва дизелово гориво?

Принципите на работа на бензиновите и дизеловите двигатели са различни. Максималната мощност на автомобилите, използващи бензин, се получава при високи обороти, което е изключително вредно за земеделската техника. Дизелът, напротив, веднага, дори при ниски обороти, развива добър въртящ момент и голяма мощност. Естествено, при обработката на почвата или културите, не се изискват скоростни качества на тракторите и другите самоходни селскостопански машини.

В какви агрегати се използва дизелово гориво?

Дизеловото гориво се използва в много сектори на националната икономика, където са необходими неговите свойства – ефективност и способността на дизеловите двигатели да развиват добър въртящ момент. Следователно, дизелово гориво се използва:

 • При леки и товарни автомобили;
 • Железопътен транспорт;
 • Воден транспорт;
 • Военна техника;
 • Строителство;
 • Отоплителни котли.

В земеделието дизелово гориво се използва от:

 • колесни и верижни трактори,
 • комбайни за различни цели,
 • посевна селскостопанска техника (сеялки),
 • земеделска техника за обработка на почвата,
 • тороразпръсквачи,
 • агрегати за внасяне на течни торове,
 • пръскачки,
 • култиватори,
 • комбинирани агрегати,
 • плугове,
 • дискови брани,
 • уплътняващи ролки.
 • събираща реколтата земеделска техника;
 • селскостопанска техника за изготвяне на фураж (мелници за фураж, шредери-миксери, разпределители на фуражи),
 • пикапи,
 • балиращи машини,
 • косачки.

Така, при експлоатацията на трактори и други селскостопански машини, дизелът излиза на преден план. Този тип двигател е много по-добре адаптиран за работа в задвижването на селскостопанските машини, защото за оране на земята и за пренасяне на товари през полетата не се изискват високи скорости.

Правила за изчисляване на разхода на гориво в земеделието

За определяне на нормите на разход на гориво за селското стопанство са разработени различни методики, които определят нормите на разход за основните видове работа на земеделските машини. Всички видове земеделски дейности се делят на обработващи, необработващи и събиращи. За всеки вид дейност са определени коефициенти, които отчитат нормите за работа на смени и формули за изчисление на потреблението.

Факторите, влияещи върху разхода на гориво, са:

 • Марка на селскостопанската машина;
 • Площ на полето;
 • Специфична устойчивост на селскостопанския инвентар;
 • Релеф на терена;
 • Каменистост;
 • Наличие на препятствия;
 • Конфигурация на полето;
 • Местоположение над морското равнище.

В допълнение към горните фактори се вземат предвид следното:

Техническо състояние на селскостопанската техника:

 • Състояние на буталната група;
 • Настройка на газоразпределителната система;
 • Техническо състояние на оборудването за подаване на гориво;
 • Работа на охладителната система.

Външни фактори:

 • Квалификация на водача;
 • Видове работа;
 • Метеорологично време;
 • Състояние на почвата.

Степен на натоварване на агрегата.

Провеждат се опитни мероприятия за изпълнение на всяка конкретна операция, по време на която се определят режимите на работа, при което се отчита разходът на гориво.

Състояние на пътищата

Състоянието на пътищата, по които ще трябва да се движи селскостопанската техника, се отнася до външните фактори, които влияят на прекомерния разход на гориво. Ако полските пътища не са подготвени за движение на селскостопански единици по тях, особено през пролетта, тогава са възможни чести приплъзвания на оборудването, безполезни загуби на двигателни ресурси и прекомерен разход на гориво. Затова е наложително да се провежда подготовка на пътищата за пролетно-есенния сезон, като се осигуряват нужното оборудване, специалисти, строителни материали и гориво за подобряване работното им състояние.

Основните причини за високата консумация на гориво за земеделието

Основните причини, поради които се стига до превишаване на разходните норми за потребление на дизелово гориво при селскостопанската техника са:

 • Качество на горивото;
 • Лоша организация на съхранение, прием и доставка на горивото;
 • Значителна работа на празен ход;
 • Лоша поддръжка на оборудването;
 • Неправилно агрегиране на машините;
 • Липса на организация на подготовка на работните механизми.

Буксуване и сцепление с почвата

Поради метеорологичните условия, при пресечени терени, е възможно подхлъзване и боксуване на оборудването. Други фактори, водещи до това, са:

 • Неправилно агрегиране на работещи механизми, когато състоянието на почвата не се взема под внимание (оборудването се плъзга и изправя поради лошо сцепление със земята и прекомерен брой окачени механизми).
 • Лошата подготовка на окаченото оборудване за полеви работи (например използването на затъпен плуг причинява свръх разход на гориво с 20-30%).
 • Състояние, плътност и вид на почвата (чернозем, глинеста, мокра, суха).

Коригиране на товароносимостта

Товароносимостта е масата на товара, която оборудването е в състояние да транспортира. Това е посочено в техническите спецификации за асфалтирани пътища. Но в действителност тя ще бъде по-ниска, тъй като селскостопанската техника работи главно по полски пътища или изобщо без пътища. Естествено, товароносимостта на оборудването е намалена и това трябва да се вземе предвид при отчитане на разхода на гориво.

Предимства на дизела, като основно гориво за земеделие.

Почти целият парк от селскостопански машини в земеделието работи на дизел, като според нуждите ви може да се снабдявате от асортимента с различни видове дизелово гориво от dieselor.bg. Използването му допринася за спестяване на редица разходи, споменати по-горе. То е универсалното гориво за всякакви селскостопански машини без загуба на качество и количество при работата им. Използването на оборудване с дизелови двигатели улеснява земеделските работници, дава възможност за увеличаване на обема на произведената земеделска продукция и минимизиране на разходите за производството й.