Какво става, ако не платиш бърз кредит, разказват от Кеш Кредит

Много са хората в момент на безизходица прибягват до онлайн кредит, който впоследствие им е трудно да обслужват, а понякога и невъзможно. Техните приходи са по-малки от разходите и някои от тях биват оставени на заден план. За момента им се вижда нереално да останат без ток или интернет, но и подценяването на плащане по бърз заем крие своите рискове.

Какво реално се случва, ако не погасите вноска, разказват експертите от Кеш Кредит

Забавеното плащане по изтеглените бързи и лесни пари води до начисляването на наказателни лихви, които вие ще заплатите още при следващото плащане. Когато обаче това започне да се случва често и се пропуснат няколко поредни вноски, кредитната компания е в правото си да пристъпи към принудително събиране на задължението. Какви варианти има пред вас, ако сте в това затруднено положение, споделя Cash Credit. 

Още при първата непогасена вноска кредиторът се опитва да се свърже с вас, за да ви подсети за просрочените задължения. Възможните варианти са два:

  • Да осъществите телефонния разговор с кредитора и да се срещнете, за да намерите заедно изход от ситуацията – как да се справите бързо, за да излезете от създалото се положение. Посещавайки офиса на кредитната компания, ще ви предложат различни варианти: рефинансиране на заема или договаряне на по-облекчени за вас условия;
  • Да се “скриете” временно от кредитора си, за да измислите вариант – това не е добро решение. При неплащането на две или три вноски, могат да бъдат предприети и наказателни действия срещу длъжника. Като за начало кредиторът може да поиска да погасите изцяло остатъка от заема, а не на вноски преди изтичане на договорения срок. Изпращат покана за доброволно изплащане. В случай че решите да неглижирате и нея, се прибягва до принудително събиране на бързия кредит посредством колекторски фирми.

Какво се случва, ако изтече срокът за доброволно плащане

Кредитната компания има правото да образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, който ще пристъпи към принудително събиране на вземанията. В случай че пренебрегнете и неговата покана за доброволно плащане, той има право да:

  • направи запор на заплатата ви – принудително изземване на определена сума от трудовото ви възнаграждение за месеца, за да се погаси вземането към институцията;
  • да изземе движимо или недвижимо имущество, отговарящо на размера на задълженията ви – важно е да знаете, че изпълнителят няма право да описва вещи, които са от първа необходимост – прибори и съдове, вещи за лична употреба, един хладилник, една пералня, една готварска печка и т.н.

За да избегнете всички неприятности по бързия кредит, който сте изтеглили, най-доброто решение е редовното плащане на вноските.