Транспортни застраховки – сигурност при превоз на товари от Булстрад

транспортни застраховки

Застраховките, които се предлагат днес биват различни видове в зависимост от рисковете, които покриват както и за какво точно са предназначени. Като цяло българина не е склонен да си прави застраховки освен предвидените задължителни, тъй като всичко  свързано със средства, които трябва да инвестира. Добре е обаче да не подценяваме съветите на едни от опитните експерти в застрахователния бранш, защото се оказва, че на практика не сме застраховани нито от неприятности, свързани с жилището ни, нито пък от инциденти, свързани с транспортирането на стоки и товари, обект на търговската ни дейност.Самолетна Катастрофа, Злополука

Днес ще представим преимуществата на транспортна застраховка от Булстрад и рисковете, които се покриват при евентуално настъпване на инцидент. Разбира се, всеки път си казваме „Дано не се случва“, но в крайна сметка, когато има потенциална дори минимална възможност от ПТП, кражба, загуба на товара, предизвикана от климатични условия и други е по добре да си направим застраховка, която да покрие последиците и възникналите щети от настъпилите застрахователни рискове. И така транспортната застраховка от Булстрад се отнася за всякакви:

  • авиационни рискове. Това е специфична застраховка, която малко компании в сектора предоставят. Можете да сключите полица“Летателни апарати“ за всякакви въздухоплавателни средства и тяхната експлоатация.
  • Отговорност на превозвача. Спецификата на тази застраховка се отнася за ползването ѝ от трети лица, собственици на съответния товар. Това е една от най-чето ползваните застраховки, свързани с транспорта, които Булстрад издава и нейната насоченост е към всякакви рискове, които са свързани с частична или трайна загуба натовара, който се превозва със съответното МПС.
  • Плавателни съдове. Логично е, що се предлагат транспортни застраховки за авиационни рискове, както и за автомобилни средства да има и такива, които са свързани с морския и рения транспорт. Тук също могат да бъдат избрани всякакви рискове, като дори има такива, които са свързани със стачки, сблъсък на плавателни съдове и други.
  • Карго застраховки. Те до известна степен се препокриват с отговорността на превозвача, но тук стопаните на товара сами могат да сключат полица, която на практика да защити товара им по всякакви рискове, свързани с неговото превозване. Доста широк е обхвата на този вид застраховка, която се предоставя от Булстрад. Товара може да бъде свързан с някакви музейни експонати, ценности, дори живи животни. В обобщен план карго застраховките покриват всякави финансови параметри, на стойност която е реална и при потенциална загуба на вещите се възстановява паричния еквивалент на съответните превозвани предмети, стоки и ценни товари.