Полезна информация за отопляване и охлаждане с термопомпи

инверторна термопомпа

В търсене на разумно и икономично решение, с което да сведем разходите за отопление до минимум днес можем да предложим не само икономичен, но и екологичен вариант. Много от вас са чували за термопомпите, но предвид високата им цена не са се интересували от подробности. А всъщност високата първоначална инвестиция е оправдана, тъй като възможностите, които стоят пред потребителите е в това, че могат да си гарантират намаляване на разходите за топлина между 70 и 80 %. А това показва, че много бързо ще си върнете вложените средства и си гарантирате комфорт през зимата при символични сметки за електричество. Но кое прави термопомпите толкова ефективни, икономични и екологични? Отговорите предстои да научите в днешната публикация, вариантите и многообразието можете да разгледате в предложенията за термопомпа – https://www.balkanenergy.bg/.

Най-добра алтернатива за отопляване и охлаждане на имота

Принципа на действие на термопомпите е в това, че основен енергиен източник са водата въздуха и топлината от почвата. Използването на тези неизчерпаеми източници е повод уредите да бъдат дефинирани като екологични. Единствената електроенергия, от която се нуждаят е именно за трансфер т.е. за пренос на топлината от възобновяемия енергиен източник в имота.термопомпа

Разполагате не само с уред, който може да намали разходите, но също така:

  • Опазва околната среда;
  • Произвежда нулеви емисии въглероден диоксид;
  • Гарантира чистота и комфорт в дома, без дим, миризма и друг вид дискомфорт, причинен от работата на уреда;
  • Лесно управление, което се осигурява дори чрез манипулация от мобилно приложение;
  • Адаптивност към готови инсталации за парно или водно подово отопление.

Приемлив вариант е употребата на термопомпа, тъй като все пак става въпрос за дългосрочна инвестиция, с която можете да си осигурите висока ефективност и то не само през зимата, но и през летните месеци. Повечето машини работят на два режима – отопляване и охлаждане, а не са малко и вариантите, които могат да гарантират и топла вода за битови нужди, което е още един повод да определим термопомпите като супер икономични.

Видова квалификация

Главно се делят на три основни вида, а самата квалификация се конкретизира от това какъв възобновяем енергиен източник е използван за работата на уреда. Термопомпите биват:

  • Геотермални

Основен източник на енергия тук е топлината от почвата. За да можете да си гарантирате ефективност е необходимо да бъде направено първоначално проучване, което да гарантира ефективността от инвестицията. Геопроучването е това, което всъщност оскъпява инвестицията, тъй като се наема професионална фирма, която да гарантира и издаде становище, което показва дали такъв тип термопомпа е ефективна за имота ви. Освен това е важно да подчертаем и това, че тези уреди са неприложими в многоетажни блокове;

  • Аеротермални

Формулират се като едни от най-масово използваните, тъй като не изискват предварителни проучвания. Те наподобяват климатици, но са в пъти по-икономични. Освен това голям процент от тези уреди са способни да се интегрират към инсталации за парно или подово отопление, тъй като използват топлия въздух за да подгреят водата в системата до температура, която осигурят необходимия благоприятен микроклимат в помещенията. Това са и най-евтините уреди, от които можете да възползвате;

  • Хидротермални

Предвид  самото им наименование можете сами да разберете какъв е енергийния източник, който се използва. Приложението на хидротермалните термопомпи се базира на това, че се извлича топлината от подпочвените води, които са със сравнително постоянна температура. Както при геотермалните и тук важи същото правило за извършване на проучвателна дейност, която да охарактеризира и да гарантира ефективност от инвестицията. Отново тук имайте предвид, че редите са подходящи за сгради, които са в близост до водоеми и в район с подпочвени води.

За по-подробна информация относно предложенията на пазара можете да посетите сайта на balkanenergy.bg, където да потърсите и професионална консултация.