Какво е характерно за шофьорски курс категория Д1!

курс за малки автобуси

Според инструктори и шофьори на българския пазар се предлагат шофьорски курсове, които някак не намират широка приложимост сред клиентите. Това са онези, които са обозначени след абревиатурата с цифрата 1, като категория Д1 например. Тук може би едниственото предимство е в това, че не се изисква възраст както при категория Д за навършени 24 години на водача, а 21. Но пък идва пародията от тези законови критерии, тъй като за да могат курсистите да запишат категория D1 те трябва да притежават С и освен това да имат поне една година стаж. Сами можете да прецените , че тук нещата не са достатъчно премислени, след като както знаете за да можете да шофирате товарен автомобил трябва да имане навършени 21 години. Но както и да е, това са законодателни перипетии и тревоги, които днес не а обект на нашата статия.курс за шофьори

Нека да се върнем на спецификата на курса от категория Д1 и какво право дава той на водачите, които са го завърши. Тази категория се прилага за пътнически превозни средства, които разполагат от 8 до 16 места, като в това число не влиза това на водача на превозното средство. Всъщност единственото предимство е в това, че можете да извършвате пътни превози три години преди да можете да се качите на голям автобус, който е с над 16 места за пътници. Но като цяло смисъл на тази категория не е от най-атрактивните. Задължително се преминава теория и практика, като хорариума на модулите е в зависимост от изискванията на закона.   За придобиването на шофьорска книжка от тази категория задължително преминавате всички необходими и категория Д модули и часове. Затова казваме, че е на практика почти безсмислено да преминавате обучението сега, като най-ефективно би било то ако наистина изчакате още три години и след навършването на 24 директно си изкарате за категория, която ви дава възможност за правоуправление както на малки така и на големи автобуси.

Но явно притиснати от икономическата криза много дребни превозвачи, които работят по междуселищни линии и обслужват малките населени места нямат такъв голям поток от клиенти и реално се оказва не толкова ефективно да инвестират в големи пътнически автобуси, които са над 16 места. Все пак наистина е разбираемо, защото реално не е нужно да инвестирате в огромен автобус, на който трудно ще избивате разходите. По –рентабилно е да преминете категория д1 и да си купите малък микробус или автобус, с който транспортирането на пътници ще ви излезе много по евтино. Всъщност е важна гледната точка и какви са очакванията ви по отношение на приложението на шофьорския курс. Тъй като той е от вида професионални се очаква, че с такова обучение ще си изкарвате прехраната. Да, има предприемчиви шофьори, които създават семеен бизнес и със своите деца и роднини купуват няколко микробуса и извършват транспорт на пътници в пределите на страната. Но имайте предвид, че с този кур можете съвсем спокойно да работите и в чужбина като естествено не нарушавате изискванията за спазване на правилата за правоуправление на максимум 16 пътника.

Наистина това е основната причина поради която много курсисти търсят тази категория. Цената е малко по-ниска, а реално също имат право да управляват моторно превозно средство, предназначено за транспортиране на пътници, но това действие е професионална реализация, която могат да практикуват още от навършването на 21 годишна възраст. Навремето старите хора казваха, че ако не ти се учи поне изкарай една шофьорска книжка за автобусен шофьор за да можеш да придобиеш някаква професия. Но днес имайте предвид, че не можете току така да се запишете на курс без да имате минимум основно образование. Това на практика оставя извън шофирането много неграмотни граждани , които заради социални или други причини не завършват своето образование. А без да можеш да възприемеш правилника и да отговориш на елементарни въпроси, коит осе съдържат в теста  е наистина немислимо да станеш пълноправен водач и да носиш отговорност за хората, които возиш в автобуса. Като се има предвид, че повечето ученически автобуси са именно такива с до 16 места си представете дали ще гласувате доверие а такъв шофьор без ценз и образование да вози децата ви. Поради това законодателя е наистина безкомпромисен по отношение на тези изисквания за категориите като Д1 и Д. те са високо отговорни, тъй като не бива да залагате на карта живота на хората, които са ви се доверили и са се качили в автобуса или микробуса.

Както самото обучение, така и изпитите, които се провеждат от съответните контролни органи са изключително строги. Задължително трябва да преминете присъствено двата модула и да усвоите до категория Д1максимална степен това, което инструктора по категория Д1 преподава на всеки курсист. След изпълнение на хорариума по теория всеки курсист подлежи на изпит. Първо се провежда такъв вътрешен като един вид репетиция преди основния и важен. Следва именно значимия теоретичен изпит, който в момента се провежда в тестова форма и всеки от обучаващите се трябва да отбележи правилните отговори. Има минимум наказателни точки и ако ги надвишите подлежите на поправителен изпит преди да пристъпите към практиката. Успехът при теорията ви изпраща първо на полигона, на който заставате зад волана на малкия автобус и заучавате основни маневри, които присъстват и при практическия изпит. Едва след като инструктора прецени, че сте способни да се справите с управлението на пътническото превозно средство от категория Д1 ви предстои показване на умения и реакции в интензивен градски трафик. Тук стреса, който много шофьори изживяват наистина е доста голям, защото сега вече трябва  да вземат самостоятелни решения, да реагират съобразно пътната обстановка и да прилагат освен това заучените правила и регламенти от теоретичния модул.

Категорията D1 наистина може да бъде полезна за някои млади предприемачи, които искат да стартират собствен бизнес и да започнат професионалната си реализация отнякъде. С този курс могат да направят първата крачка, с която да натрупат опит, самоувереност и да развият шофьорските си реакции. Пожелаваме ви успех при записването и провеждането на шофьорски курс от категория Д1.